Kancelaria dochodzi odszkodowań zarówno od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody jak i zobowiązanych do jej naprawienia (w szczególności od zakładów ubezpieczeń). Poniżej przykładowa lista przypadków, w których możliwe jest dochodzenie odszkodowania:

 1. Szkody na osobie (urazy, uszkodzenia ciała, cierpienia psychiczne) powstałe:
  1. wskutek wypadków komunikacyjnych:
   • Odszkodowanie dla kierowcy
   • Odszkodowanie dla pasażera
   • Odszkodowanie dla rowerzysty
   • Odszkodowanie dla motocyklisty
   • Potrącenie pieszego
   • Wypadki w komunikacji miejskiej
   • Po śmierci bliskiej osoby
  2. w związku z pracą:
   • Odszkodowania za wypadek przy pracy
   • Odszkodowania za wypadek powstały z winy lub zaniedbania pracodawcy
   • Odszkodowanie za wypadek w drodze z domu do pracy i z pracy do domu
   • Odszkodowania za chorobę zawodową
   • Odszkodowania za choroby zawodowe spowodowane działaniem czynników szkodliwych
   • Odszkodowania za choroby zawodowe spowodowane sposobem wykonywania pracy
  3. wskutek poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych
  4. wskutek nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby (jeżeli osoba poszkodowana ma własną polisę NNW lub ubezpieczenie kredytu)
  5. wskutek wypadków w rolnictwie:
   • Odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym
   • Odszkodowanie z OC rolniczego
   • Odszkodowanie z KRUS-u
  6. związanych z leczeniem:
   • Odszkodowanie za błędy medyczne
   • Odszkodowanie za szkody prenatalne
   • Odszkodowanie za zakażenia gronkowcem, żółtaczką itp.
   • Odszkodowania za śmierć pacjenta
   • Odszkodowania za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia
 2. Szkody w pojazdach, w przypadku:
  1. szkód powstałych w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (np. dziury w drodze, zniszczona nawierzchnia, drzewo, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (np. wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
  2. zaniżenia kosztów naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC (także wymuszanie użycia części zamiennych)
  3. zaniżenia kosztów naprawy w warsztacie
  4. rozliczenia szkody całkowitej – poprzez m.in. zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,
  5. odmowie wypłaty z polisy AC w przypadku kradzieży lub wypadku
  6. szkód parkingowych