Kancelaria świadczy usługi doradcze zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w zakresie sporów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, czy Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentujemy Klientów we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich ich etapach, poczynając od wszechstronnego przygotowania i prowadzenia sprawy, w tym analizy dowodów i wnoszenia pism procesowych, poprzez ewentualne negocjacje ugodowe i udział w postępowaniu rozpoznawczym, a skończywszy na zastępstwie w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje opinie prawne, tworzy i poddaje analizie projekty umów, sporządza oświadczenia czy regulaminy stron internetowych.

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną zgromadzeń wspólników, zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, opracowuje i opiniuje umowy i wzorce umów w obrocie gospodarczym.
Preferujemy stałą obsługę naszych Klientów, co wielokrotnie pozwala na uniknięcie przez Klienta problemów zanim będzie za późno.

Nasze usługi obejmują następujące dziedziny prawa:

 • prawo i postępowanie cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo budowlane,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo lokalowe (wspólnoty mieszkaniowe),
 • dochodzenie należności (przedsądowe, sądowe, windykacja komornicza),
 • sprawy odszkodowawcze (w tym ubezpieczenia: OC, AC, majątkowe, na życie),
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy,
 • sprawy emerytalne, rentowe i chorobowe (ZUS),
 • sprawy konsumenckie, ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu samochodów z „cofniętym” czy „regulowanym” licznikiem.